Getto temalı dizilerde suçun temsili : sıfır bir : Bir Zamanlar Adana'da dizisi örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Meltem Sarsılmaz

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Suç ve getto dizisi olan Sıfır Bir dizisi, dizinin konusunun geçtiği yerde çekildiği için önem arz etmektedir. Adana Hürriyet mahallesinde geçen olaylar, Hürriyet mahallesinde geçmektedir ve dizinin oyuncularının büyük çoğunluğunu yine mahallenin sakinleri oluşturmaktadır. Sıfır Bir dizisi bir internette dizi izleme platformu olan Blu Tv’de yayınlandığı için şiddet içerikli kanlı sahnelere sansür uygulanmamaktadır. Çünkü internet dizileri üzerinde RTÜK gibi herhangi bir denetim mekanizması bulunmadığı için birçok sahne olduğu gibi gösterilmektedir. Dizi bir getto mahallesi olan Adana’nın Hürriyet mahallesinde geçmektedir. Hali hazırda 5 sezonu Blu Tv’de yayında olan dizi ilk başta Youtube üzerinden yayın hayatına başlamış ardından internet dizi izleme platformuna geçmiştir. 6.sezonu henüz yayınlanmaya başladığı için çalışmaya alınmamış, çalışma 5 sezon ile sınırlandırılmıştır. Mahallede doğup büyüyen Savaş, Cio ve Özgür’ün mahalledeki çetesinin özellikle uyuşturucu ticareti yapanlarla vermiş olduğu mücadeleyi işleyen dizi suç, ceza, adalet gibi pek çok kavramı da işlemektedir. Aynı zamanda suçun nasıl ortaya çıktığı ve nelerin suç olduğu ile ilgili bir suç temsili de yapılmaktadır. Neyin suç olarak gösterildiği Savaşların çetesinin sahip olduğu kurallara göre değişirken sahip oldukları adalet anlayışı da devletin adalet sisteminden ayrı kendi sistemleri içerisinde kurdukları bir adalet anlayışıdır. Dizinin ilk çalışma sahasını dizinin ilk beş sezonunun bölümleri oluştururken ikinci sahasını ise dizinin çekildiği mahalle oluşturmaktadır. Dizinin mahalleye olan etkisi, mahallenin dizide nasıl yansıtıldığı ve dizideki suç olgusunun mahallede nasıl karşılık bulduğu gibi sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Ayrıca dizide suçun ortaya çıkmasında hangi faktörlerin etki olduğu ve gettoda yaşamanın suç olgusuna yaklaşımda ne gibi etkileri olduğu çalışmada üzerinde durulacak konu başlıklarından olacaktır. Dizideki suç, ceza ve adaletin sisteminin temsili birebir olarak mahallede karşılık bulmasa bile suçun olağan karşılanması ve Hürriyet mahallesinin bir kaderi olduğu anlayışı aynı şekilde mahallede de karşılık bulmaktadır. Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana dizisi izleyicilere pek çok suçu normal bir davranışmış gibi aktarırken hikayesini sunduğu mahallenin gerçeklerinden de koparmamaktadır. -------------------- The crime and ghetto TV-series is important because it is shot where the subject of the series takes place. The events in the Hürriyet neighborhood in Adana province in the TV-series are shot in the Hürriyet neighborhood, and the majority of the actors in the series are the residents of the neighborhood. There is no censor in the violent, bloody scenes in the series as it is broadcasted on Blu TV, an online streaming platform. As there are no control mechanisms such as RTÜK on the internet series, many scenes are shown as they are. The series happens in the Hürriyet neighborhood of Adana, a ghetto neighborhood. The series, which can be watched currently on Blu TV for 5 seasons, started broadcasting on Youtube at first and then switched to the internet platform. Since the 6th season has not yet started to be broadcasted, the study has been limited to 5 seasons. The production, which reflects the struggle of the gang of Savaş, Cio and Özgür, who were born and raised in the neighborhood, against those dealing with drug trafficking, handles various concepts such as crime, punishment and justice. At the same time, a crime representation is made about how crime occurs and what is a crime. While what is perceived as a crime changes according to the rules of the gang of Savaş, their understanding of justice is a concept of justice established within their own system apart from the justice system of the state. The first field of this study consists of the first five seasons of the series, and the second field is the neighborhood where the series was shot. The effects of the series on the neighborhood, how the neighborhood is reflected in the series and how the phenomenon of crime in the neighborhood is met will be tried to be answered. Besides, the factors that affect the emergence of crime in the series and the effects of living in the ghetto on how to approach the crime phenomenon will be discussed. Even though the representation of the system of crime, punishment and justice in the series is not same in the neighborhood totally, the understanding that the crime is normal and it is the fate of the Hürriyet neighborhood is same. “Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da” TV-series conveys many crimes to the audience as if they were a normal behavior; it does not separate its story from the realities of the neighborhood.