Farklı seramik kaplamaların termal ve mekanik özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Murat Batı

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

Bu çalışmada uçak sanayiinde kullanılan metalik malzemeler üzerine yapılan seramik kaplama yöntemleri incelenmiştir.Uçak motor elemanlarından abrazif,adhesiv ve özellikle termal aşınma gözlenmiştir.Uçak motorlarında kullanılan birçok malzeme üzerine plazma püskürtme tekniği ile seramik kaplama örnekleri yapılmıştır.Seramik kaplama tekniklerinde kullanılan ekipmanlar ve seramik tozları hakkında bilgi verilmiştir. Seramik kaplamalar üzerine bazı deneyler uygulanmış ve bu uygulama sonuçları değerlendirilmiştir. Bu çalışma sonucunda ,seramik kaplanmış numunelerin aşınma direncinin metal kaplanmış numunelere göre daha üstün olduğu ve kullanım sürelerinin daha uzun olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler:Aşınma direnci ,Seramik kaplama ,Mekanik dayanım Ekim 2003 Murat BATI ABSTRACT In this study , metalic metarials ceramic coating relation ship in airplane industry has been investigated. As a result of this, abrasive-adhesive and thermal wearing in aircraft couple have been observed. Lots of aircraf metarials ceramic coating with plasma spray coating . Give to information about ceramic coating tools and ceramic powder.For ceramic coating has been applied some test and evaluated all tests. In conclusion of this study ,specimens coated ceramic have better wearing resistance than ones coated metals and using time of long to be seen. Key words: Wearing Resistance, Ceramic Coating , Mechanic Resistant October 2003 Murat BATI