Das Suizidmotiv in den Werken Die Haltlosen von Oğuz Atay und Die Blendung von Elias Canetti


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Almanca

Öğrenci: FİLİZ TÜKENMEZ BAŞDEMİR

Danışman: Leyla Coşan

Özet:

Bu çalışmanın amacı, Alman edebiyatından Elias Canetti’ nin Körleşme adlı eseri ile Türk edebiyatından Oğuz Atayın ’ın Tutunamayanlar adlı eserlerindeki intihar sorunsalını incelemek, her iki yazarın yaşamları ve edebi şahsiyetleri de dikkate alınarak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmaktır. İki romanın karşılaştırmalı analizi, modernliğin, toplumsal farklılığa ve romanlar arasındaki 37 yıllık mesafeye rağmen, farklı kültürlerde benzer sosyolojik ve psikolojik sorunlara sahip olduğunu açıklığa kavuşturur. İki yazar Oğuz Atay ve Elias Canetti, bireyin izole bir yaşam sürmesinin insanın varoluşun da perspektifsizliğe yol açtığını gösteriyor. Bunun sonuçları, yaşam ve kişilik tasarımının başarısızlığa uğramasıdır. Çünkü sadece sürekli iletişim alışverişinde insan kendi benliğini deneyimleyebilir ve toplumda başarılı bir şekilde hareket edebilir. Bu süreç ihmal edilirse, benlik donar ve kendi kendini yok etmeye başlar. Ayrıca, sosyal dışlanmanın sebebi olarak, sosyal dünyanın sınırlayıcı normları ve beklentileri gibi toplumsal gereksinimler olduğunu, göz önünde bulundurmak gerekir. -------------------- The aim of this study is to examine comparatively the suicide problematic in Oğuz Atay’s The Disconnected from Turkish literature and Elias Canetti’s The Glare from German literature by also taking into account the life and literary personalities of both authors. The comparative analysis of both novels will show that modernity, despite social differences, and the 37-year gap between both novels sociological and psychological similarities in different cultures. Both writers Oğuz Atay and Elias Canetti show that the isolation of the individual leads to the lack of perspective toumanity. This means that life and someone’ development of personalty fail, because only in constant communication can someone experience his own ego and act successfully in society. If this process is neglected, the ego will freeze and it will come to a self-destruction. However, it is important to note that social exclusion is also a social need such as the limiting norms and expectations of the social world.