6 yaş grubu çocuklarda ritmik hareketlerin koordinasyon gelişimine etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EMEL GÜRYIL

Danışman: MEHMET İNAN

Özet:

6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA RİTMİK HAREKETLERİN KOORDİNASYON GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bu çalışmada 6 yaş grubu çocuklarda ritmik hareketlerin koordinasyon gelişimine etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma Kartal ilçesindeki Gürbüz Bora İlköğretim okulunda yürütülmüştür. Araştırmada yer alan deney ve kontrol grupları tesadüfi olarak belirlenmiştir. Örneklem grubu,16 deney, 16 kontrol grubu olmak üzere 32 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma deneme modeline uygun olup 7 hafta boyunca haftada 3 gün 30’ar dakika süreyle uygulama yapılmıştır. Uygulama başlamadan önce deney ve kontrol gruplarına çocuk beden koordinasyon testi ve 18 sorudan oluşan ritim algısı değerlendirme formu ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubunda 7 hafta süresince hareket çalışmaları trampetle ritim verilerek ya da müzik ve sayı eşliğinde yaptırılmış, kontrol grubunda ise aynı hareketleri içeren çalışmalar ritim ve müzik kullanılmadan uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda deney ve kontrol gruplarına çocuk beden koordinasyon testi ve 18 sorudan oluşan ritim algısı değerlendirme formu son test olarak uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin ritim algısı değerlendirme ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir. Araştırmaya katılan deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin çocuk beden koordinasyon testi son test puanları arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir (t=-2,140 p<.05). Çocuk beden koordinasyon testi ölçümlerinden elde edilen son test sonuçları deney grubu lehine artış göstermiştir. Araştırmamızın sonucunda deney grubuna uygulanan ritmik hareket etkinliklerinin koordinasyon performansında artış sağladığı ortaya çıkmıştır. Buna göre okullarda hareket eğitimi etkinlikleri planlanırken, ritmik hareket etkiliklerine yer verilmesi çocukların koordinasyonunu geliştirerek onların kazandığı temel becerilerin niteliğini artıracaktır. Anahtar Sözcükler: 6 Yaş, Ritmik Hareket, Koordinasyon ABSTRACT THE RESEARCH INTO THE IMPACT OF RHYTMIC MOVEMENTS ON COORDINATION DEVELOPMENT AMONG 6-YEAR OLD CHILDREN In this study it is researched that whether the 6 years old children’s rhythmic movements effect the coordination improvement or not. The resarch has been made in Gürbüz Bora primary school in Kartal. The illustrative group consist of 32 students; 16 experiment and 16 control. The experiment and control groups included in this research have been chosen at random. The research suits the trial modal and it has been applied during seven weeks; three days in a week and thirty minutes in a day. Before the application started, child body coordination test and the evaluation form of rhythm perception, which included 18 questions, had been applied to experiment and control groups as pre-tests. During 7 weeks time period, the movemet studies applied by the help of drums or music and numbers to the experiment group whereas the studies that include the same movements applied to the conrol group without rhythm and music. At the end of the research, child body coordination test and 18 question rhythm perception evaluation form were applied as the last test. According to the results of research, there is not relevant differentiation between the pre-test and last-test points, which are applied to the experiment and control groups to test their perception of rhythm. On the other hand there is relevant differentiation between the last child body coordination test points (t=-2,140 p<.05). The latest test results of the child body coordination increased in favour of the experiment group. As a result of this research it has been found out that the rhythmic movement activities applied to the experiment group increased the coordination performance.So while planning the movement training activities in schools, including the rhytmic movement activities will improve the coordination performance and increase the quality of the fundemental skills of the student. Key words: 6 Year, Rhythmıc Movement, Coordination