Yazılı basında tarafsızlık ilkesi ve 2017 referandumu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nurdan Omay Akkaya

Danışman: SELMA ULUS

Özet:

Günümüz haber değeri anlayışının ideolojik bir boyuta sahip olduğu; tarafsız ve objektif haber anlayışından gün geçtikçe uzaklaşıldığı ve sunulan haberlerin belirli bir siyasi parti ya da iktidarda bulunan güç ile kurulan ilişki doğrultusunda şekillendirildiği tartışmalara sıkça konu olmaktadır. Bu çalışma, bireylerin haber ve bilgi alma ihtiyaçlarını karşılayan en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan gazetelerin, özellikle seçim ve referandum süreçlerinde, artan bilgi alma ihtiyacına yönelik doğru ve tarafsız bilgi aktarımının yerine, yanlı ve nesnellikten uzak haberlere yer verdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda; 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi, 1-15 Nisan 2017 tarihleri arasında, yazılı basında yer alan referandum içerikli haberler tarafsızlık ilkesi çerçevesinde içerik analizine tabî tutulmuştur. Çalışma sonunda; 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu’na ilişkin üretilen haberlerin, yayınlandığı gazetenin benimsemiş olduğu ideolojik kimliklerin ışığında şekillendiği ve gazetelerin ideolojik kimliklerinin de bağlı olduğu yayın grubunun yaklaşımı ile benzerlik gösterdiği sonucuna varılmıştır. -------------------- It is frequently discussed that today's news-value understanding has an ideological dimension,which the concept of neutral news is moving away from day to day and that the news presented is shaped by a particular political party or the political power. This study aims to reveal that newspapers, which is one of the most significant mass communication tools meeting the needs of individuals to receive news and information, are replaced with more biased and non-objective news instead of the correct and objective information transfer towards the need for increasing information in the process of election and referendum. In this context, before the referendum of the April 16th Constitution Amendment, the news with the referendum in the written press in the period of 01 April to 15 April 2017 were subjects to content analysis within the framework of the principle of impartiality. At the end of the study, it is concluded that the news produced about the 2017 Constitutional Amendment Referendum is similar in the light of the ideological identities adopted by the newspaper in which it was published and the approach of the publication group, which is linked to the referendum approach of the newspapers.