Türkiye’de futbolun bir kitle sporu olarak endüstrileşmesinde ana akım medyanın ideoljik tutumunun irdelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Cevahir Evren

Danışman: SELMA ULUS

Özet:

FUTBOLUN ENDÜSTRİLEŞMESİNDE MEDYANIN ROLÜ Futbolun endüstrileşmesi, oyunun kendisine özgü farklı bir büyüsüyle birlikte önemli yol kat etmiştir. Futbol alabildiğine popüler bir oyun haline gelmiştir. Bu oyunun adının geçtiği her şey, bir şekilde kitlelerin ilgisini çekmektedir. Futbol endüstrisi, artık üzerinde yeniden keşifler yapılmasını anlamsızlaştıracak kadar gözle görülür bir olgu halini almıştır. Bu çalışma ile Türkiye’de futbolun endüstrileşmesi sürecinde medyanın nasıl bir rol oynadığı üzerinde durmak amaçlanmıştır. Medyanın bu endüstrileşme sürecinde belirlediği ideolojik tutum ve futbolla kurduğu ortaklık ilişkisi, oyunun bugünkü halini almasında önemli bir etkendir. Futbol ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesini yayın gelirleri oluşturmaktadır. ABSTRACT THE ROLE OF MEDIA IN THE INDUSTRIALIZATION OF FOOTBALL Industrialization of football has led a long way together with magic of football. Football has become a very popular game. Everything related with this game attracts the attention of large groups of people. Football industry has become such a visible phenomenon that it is useless to look for discoveries again and again. The aim of present study is to understand the role of media in the industrialization process of football in Turkey. Both ideological attitude and partnership relations of media has played a great role in the present form of the game. One of the most important revenue sources of football industry is broadcasting income.