Mahalli idarelerdeki kamu görevlilerinin ve organlarının yargılanması, görevden alınması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HÜSEYİN BOZKURT

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

Anahtar Kelimeler : Memur Soruşturması, Memur Yargılaması, Mahalli İdare Memurları MAHALLİ İDARELERDEKİ KAMU GÖREVLİLERİNİN VE ORGANLARININ YARGILANMASI, GÖREVDEN ALINMASI Mahalli idareler yerel müşterek ihtiyaçları karşılamak için kurulmuş kurumlardır. Mahalli idare görevlileri için diğer vatandaşlardan farklı olmak üzere 3628 sayılı ve 4483 sayılı kanunlarda özel soruşturma usulü mevcuttur. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına Dair Kanun memurların görevleriyle ilgili işledikleri suçlarda uygulanabilir. Kanunda öncelikle memur hakkında idari ön soruşturma yapılıp izin verilmesi halinde savcılar genel usule göre soruşturma açacak diğer vatandaşlarla aynı usulde mahalli idare memurları yargılanacaktır. Mahalli idare seçilmiş organları İçişleri Bakanınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılabilecektir. Diğer memurlar yönünden ise atamaya yetkili amir ve müfettişlerin görevden uzaklaştırma yetkisi vardır. Görevden uzaklaştırma ve soruşturma izni konusundaki kararlara karşı yargı yolu açıktır. Keywords : İnvestigation of Affical, Judging of Affical, Local Government Afficals ABSTRACT TRİALS AND RETRENCHMENT OF PUBLİC SERVANTS AND ORGANS WORKİNG UNDER LOCAL GOVERNMENTS, REGİONAL AUTHORİTİES Local governments are carporation established to meet the needs of the local joint. There are awailable of private investigative procedures in law No:4483 and No:3628 unlike the other citizens of local government officals. Thi civil servants and other public officals No:4483 trial is applicable to their committing crimes in the position is applicable to their committing crimes in the position of civil servants. With the law, primarily in the case that an investigation inguried about the administration is allowed, prosecutor will carry out on invastigation based on the general procedure and the judical officers to be ujdged the same as other citizens organs of local governments chosen by the interior minister will be able to keep away from serving a sa temporary measure. İnspector and supervisior authorized to appoint in terms of other officals has authority to suspend. Suspension from duty and permit the investigation aganist the judicial decision regarding the path is ob vious.