Yeni iletişim ortamlarının ekonomi politiği bağlamında emeğin dijitalleşmesi üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DOĞUKAN YANDIM

Danışman: ÇİĞDEM AYTEKİN

Özet:

Toplumları, üretim biçimleri ve emek gücünün tabiiyeti temelinde, emeksermaye çelişkisi ile açıklamaya çalışan eleştirel ekonomi politik, tarihsel dönüşümleri kapitalizmle olan ilişkisi bağlamında ele almaktadır. ABSTRACT Political economy, which tries to explain societies on production methods and work force allegiance basis by using labor-fund discrepancy, handles historical transformations in respect of their relationship with capitalism.