Hz. Muhammed'in hayatı öğretim programının amaçlarının ve içeriğinin alan uzmanı görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ŞENGÜL AKGÜL

Danışman: NURULLAH ALTAŞ