Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin materyal kullanma alışkanlıklarının ibadet öğrenme alanındaki kazanımların gerçekleşmesine etkisi (6.sınıf namaz ibadeti ünitesi örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ZEYNEP ÖNER GÜR

Danışman: NURULLAH ALTAŞ