Üretim kooperatiflerinden arıcılık kooperatiflerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: KEMAL KÖKSAL

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Kooperatifçiliğin temelinde ortak fayda elde emek için birlikte iş yapmak yatmaktadır. Günümüzde Dünya’da 750 milyon Ülkemizde 7,5 milyon insan kooperatiflere ortaktır. İhtiyaçlar hiyerarşisinin birinci sırasında hiç şüphesiz yeme ihtiyacı gelmektedir. İnsanların bu ihtiyaçlarını temin eden sektör tarım sektörüdür. Kooperatifçiliğin tarım sektöründeki temsili üretim kooperatifleri aracılığıyla olmaktadır. Tezimizin konusu olan Arıcılık Kooperatifleri Üretim Kooperatiflerinin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri sınıfına girmektedir. Arıcılık ürünlerinden bal tarih boyunca insanlar için çok değerli bir besin olmuş aynı zamanda ilaç olarak kullanılmıştır. Ülkemiz yıllık 75.000 ton bal üretimiyle Dünya’da dördüncü sıradadır. Maalesef kovan başına üretimde 16 kg ile son derece gerilerdedir. Bal üretimimizin 52.000 tonu Arıcılık Kooperatifleri aracılığıyla yapılmaktadır.17.330 kişi Arıcılık Kooperatiflerine üyedir. Arıcılık Kooperatifleri Birlik, İl Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) şeklinde örgütlenme yapısını tamamlamış ve 2005 yılında Dünya Arıcılar Birliği’ne (Apimondia) üye olmuştur. Arıcılık tarım sektöründe çalışanların ek bir masraf ve fazla zaman harcamadan yapacakları bir meslektir. İkinci iş olarak ta yapılabilir. Son derece karlıdır. Arıcılık Kooperatiflerine Devlet tarafından destek verilmeli, üreticiler organik arıcılığa yönlendirilmeli, ihracat arttırılmalıdır. Sadece Almanya’nın bal ithalatı ülkemizin yıllık üretiminden fazladır. Avrupa yıllık 200.000 ton bal ithal etmektedir. Bu imkanlar iyi değerlendirilmeli ballardaki kimyasal artıklarla ilgili önlemler alınmalıdır. ABSTRACT Summary: The principle which lies behind the cooperative system is to work together in order to actieve common advantages. Nowadays, in the world almast 750 million and in our country 7,5 million people one partness in cooperatives. It is certian that in the first rank of the hierarchy of needs exists the need of nourishment. The sector that prouidespeople’s these needs is the agricultural sector. The represenration of cooperation in the agricultural sector is made by the nans of production cooperatives. Beekeeping cooperatives, which is at the same time the subject of the thesis, faller into the category of Agricultural Development Cooperatives (among production cooperatives). Ar a beekeeping product, honey has become a very valvable nourishment for history and it has been used as a madicine. Our countryis ranked fourth in the world with an annual figure of 75.000 ton of honey, Unfortunately, entire other hand, Tukey ranks ar one of the worstwith 16 kilograms in terms of honey production per beehive. 52.000 ton of our honey production is supplied by Beekeeping Cooperatives. Beekeeping Cooperatives have completed ıts organizational struckture in the shape of union and in 2005 it became a member of Apimondia – World Beekeepers union . Beekeeping is a profession which the people working in the agricultural sector do whithout going to great expense and spending a lot of time. Berides, beekeeping may be done as a secondary profession and it is extremely profitable. Beekeeping cooperatives should be supported by the government, producers should be increased. Even the imported honey of Germany is much more than annual production of our country. Europe imports 200.000 ton of honey each year. The opportunities should be put to use and some precautions should be taken againts chemical remnants in honey.