Fekal inkontinanslı hastalarda artifisyel anal bandın yaşam kalitesi üzerine etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ebru Asmaz

Danışman: ASIM CİNGİ