İhtisas eğitim programlarının alan uzman görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: HAYRULLAH KÖKEN

Danışman: NURULLAH ALTAŞ