MİDE KANSERİ HASTALARINDA İNTRAABDOMİNAL TÜMÖR LOKALİZASYONUNUN İNCELENMESİ


Öğrenci: ABOLFAZL ASADOLLAHI ARBATANI

Danışman: MUSTAFA ADLI