Cam ürünleri üretim ve satış işletmelerinde muhasebe düzeni üzerinde bir inceleme


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ayşenur Buyruk

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

CAM ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE SATIŞ İŞLETMELERİNDE MUHASEBE DÜZENİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Hayatın her alanında kullanım alanı bulmuş olan cam; kum, soda, kireç ve bazı katkı maddelerinin birlikte karıştırılıp yüksek sıcaklıkta ergitilmesi ile elde edilen saydam, yarı saydam, şekilsiz ve kristalleşmeden katılaşan bir maddedir. Doğal cam ise dünya üzerinde zaten var olan bir maddedir. Bu maddeler yanar dağ patlamaları, şimşek çakması ya da meteor düşmesi sonunda eriyen kayaların ani soğuması sonucu oluşmuştur. Çalışmada yapay camın üretiminde kullanılan maddelere ve kullanım yerlerine göre cam türleri açıklanmıştır. Üretim aşaması, maliyetinin hesaplanması, belge ve muhasebe düzeni, camın türüne, üretimi yapılan birime göre değişmektedir. Bu tezin amacı, camın maliyetinin hesaplanması, belge ve muhasebe düzeninde; fabrika, atölye, satış mağazası ve cam ürünleri koleksiyonunu yapan koleksiyonerlere göre söz konusu farklılığın tespit edilerek işletmelerde uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla yapılan uygulama sonucunda, maliyetin tespitinde, belge ve muhasebe düzeninde ulusal ve uluslararası anlamda farklı düzenlemeler olduğu belirlenmiştir. ABSTRACT GLASS PRODUCTS MANUFACTURING AND SALES BUSINESSES A REVIEW OF THE ACCOUNTING SYSTEM The glass that has found usage in all areas of life, silica sand, sodium, lime, and some of the additives are mixed together at high temperature obtained by melting a transparent, translucent, amorphous and crystallization of a solidified substance. Natural glass is a substance that already exists in the world. These substances; volcano eruptions, lightning or sudden cooling of rocks formed by melting the end of the meteorite fall. In this study, artificial glass according to place of use and types of materials used in production. Production stage, calculating the cost of glass, document and accounting regulations the production of the type of glass depends on the unit. The aim of this thesis, calculating the cost of glass, document and accounting regulations, factory, workshop, retail store and the difference in collection of glass products to collectors who are determined to contribute to the implementation of the enterprises. As a result of the study shows that calculating the cost of glass, document and accounting regulations in these units, according to the regulations of national and international differences have been identified.