TİMURLU DEVRİ İBRAHİM SULTAN DÖNEMİ MİNYATÜRLÜ YAZMALARIN TASARIM ANALİZİ


Tezin Türü: Sanatta Yeterlik

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2021

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EDA ERZURUMLUOĞLU TÜLEK

Danışman: Şehnaz Biçer