Türk Vergi Hukukunda tebligat


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: AYŞEGÜL KORKMAZ

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ