Hastanede yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen Trichhosporon asahii kökenlerinde bazı virulans faktörlerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: AYLİN DAĞ

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU