Topkapı Sarayı Kütüphesi Revan No: 1972'de kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (Vr. 160b-240a): İnceleme-metin


Öğrenci: SÜMEYYE KOCA

Danışman: Ömer Zülfe