Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mehmet Koray Ergüneş

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi Bu çalışmada Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddelerinde geçen gayrimenkule konu mal ve hakların vergilendirilmesi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu inceleme için konuyla ilgili yargı kararları ve özelgeler incelenerek kanundaki mevcut boşluklara ve anlaşmazlıklara açıklık getirilmiştir. Taxation The Incomes of Capital of Estates Purpose of this tesis to analyse taxation incomes of capital of estates which is subjected in the related rule of tax act icluding assets adn rights. Therefore previous court decisions are examined carefully to provide clarification to gaps in the law.