Allerşik astım bronşiyalesi olan Türk hastalarda yüksek affiniteli ımmunglobulin e resptörünün (FceRI-B) izolösin 181 lösin/ valin 183 lösin veya ısolösin 181 lösin polimorfizm görülme sıklığı ve bu poli, morfizmin klinik parametrelerle ilişkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Fatih Yıldırım

Danışman: BERRİN CEYHAN