2004 yılı ilköğretim sosyal bilgiler 5. sınıf programına ilişkin veli görüşleri


Öğrenci: EMİR HERSAN

Danışman: YÜCEL KABAPINAR