İthal edilen malların ihracının muhasebeleştirilmesi ve denetimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BEYLEM AKKUŞ

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar ile kalkınma ve büyüme ihtiyaçları ülkeleri dış pazarlara yönlendirmiştir. Dış ticaret kısaca ülkeler arasındaki mal ve hizmet ticaretinin tümü olarak tanımlanabilir. Dış ticaret işlemleri ithalat işlemleri ve ihracat işlemleri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri tarafların sorumluluklarını açıkça belirtmektedir. Incoterms 2000 adıyla yer alan 11 farklı uluslararası teslim şekilleri kullanılır. Dış ticarette peşin ödeme, mal mukabili ödeme, kabul kredili ödeme, akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme gibi farklı ödeme yöntemleri kullanılır. Taraflar çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak en uygun teslim şeklini ve ödeme şeklini seçmektedir. İthal edilen malların ihracının muhasebeleştirilmesi işlemi tarafların sorumluluklarını belirleyen teslim ve ödeme şekilleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu bağlamda ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili bilinmesi gereken temel kavramlar, teslim ve ödeme şekilleri, konularında detaylı bilgi verilerek, ithal edilen malın ihracı işlemleri, kullanılan belgeler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ayrıntılı incelenmiştir. Daha sonra ithal edilen malların ihracı işleminin kullanılan özellikli hesaplar göz önüne alınarak muhasebeleştirilmesi konusu incelenmiş ve bu konunun bağımsız denetim uygulaması çerçevesinde uygulama çalışması ile değerlendirilmesi yapılmıştır. ABSTRACT Foreign trade describes to trade of goods and services between countries. The necessity of develop and growth and the social and economical needs together has led countries to go foreign markets for import or export. Delivery terms for foreign trade, which named as Incoterm 2000, clearly express the responsibilities of all parties. There are eleven different types of delivery terms. Both of parties prefer most suitable terms for foreign trade. Accounting of the re-exporting has realized with the attend of manner of delivery and payment, which are determine the responsibilities of the trade partners. In this context, the basic words of art has described with re-export transactions, manner of delivery and payment and legislations. After this, accounting of re-export analysed with speciality accounts and evaluate via independent audit.