Vitreus ve kanda vasküler endotelial growth faktör, heat shock protein 70 bakılarak proliferatif diabetik retinopati patogenezinin araştırılması


Öğrenci: FATMA IŞIL SÖZEN DELİL

Danışman: OSMAN ÇEKİÇ