Toplumda kazanılmış metsiline dirençli staphylococcus aureus kolonizasyonunun epidemiyolojisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: HÜLYA ŞAHİN

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN