Endüstriyel Ciltleme Sistemlerindeki Teknolojik Gelişmelerin İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ersin Güleç

Danışman: Mehmet Oğuz

Özet:

ENDÜSTRİYEL CİLTLEME SİSTEMLERİNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İNCELENMESİ Ciltleme, basılan bir kitap için gerekli kapağın uygun ve estetik bir şekilde yerleştirilmesi ifadesinin yanında katlanmış kağıt tabakalarının formalar halinde toplanarak kitap, dergi, broşür gibi basılı malzemelere dönüştürülmesi işlemlerini içeren bir kavramdır. Basılı formaların veya tek sayfaların bir araya getirilerek uygun bir kapak içine alınması cilt işlerinin çoğunluğunu oluşturur. Ancak mukavva malzemeyle üretilen bazı kutular, dosyalar, klasör ve benzeri üretimler ile laminasyon kaplamalar da cilt işleri kapsamına girmektedir. Ciltlemede farklı metotlar kullanılabilir. Metot seçiminde; uygulama kolaylığı, dayanıklılık, kullanışlılık ve maliyet gibi kriterler rol oynamaktadır. Farklı baskı metodları kullanılarak basım işlemi gerçekleştirilmiş dergi, kitap, katalog, broşür gibi cilt işlemine ihtiyaç duyan işlerin tabaka halinden forma haline getirilmesi ile birlikte kapak takma, spiral, selefon, tel dikiş, kırma ve katlama gibi cilt işlemlerinin gerçekleştirilmesini endüstriyel ciltleme makineleri sağlamaktadır. Basılmış bir işin, düzgün bir şekilde ciltlenerek üretilmesi matbaacılık için büyük öneme sahiptir. Matbaalar ve mücellithaneler, sorunsuz bir şekilde müşterilerine cilt işlerini teslim etmek, zamanı ve üretim maliyetlerini ekonomikleştirmek amacıyla gelişen teknoloji ile sürekli aşama kaydeden endüstriyel cilt makinelerindeki değişimleri yakından takip etmektedir. Kalitenin ve aynı zamanda verimliliğin yükseltilebilmesi, zamandan ve üretim maliyetinden tasarrufun sağlanabilmesi için ciltleme süreçlerinde kullanılan endüstriyel ciltleme makinelerinin iyi araştırılması gerekmektedir.