Türk vergi sisteminde vergi iadeleri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EYYUP İNCE

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

Vergi iadesi günümüzde firmalar ve bireyler için özellikle iktisadi açıdan oldukça önemli bir konudur. Vergi iadesinin iktisadi etkisinin yanı sıra bir hukuk müessesesi olduğu da unutulmamalıdır. Vergi hukukunda yer alan bütün ilkeler vergi iadeleri için de geçerlidir. Vergi iadesi aynı zamanda kamu maliyesi içinde önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birliğinin, her açıdan önemli bir konu olan vergi iadesine ilişkin ayrıntılı düzenlemeleri bulunmaktadır. Bununla birlikte çalışmamızda genel hatlarıyla vergi iade sistemleri incelenen ülkelerin vergi kanunlarında detaylı düzenlemeler vardır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin konuyla ilgili kararları incelenmiştir. Ülkemizde modern vergiciliğin geliştiği 1949 yılından beri vergi iadesi bulunmakta olup gün geçtikçe miktar ve konu olarak artmaktadır. Vergi iade sistemimizin gerek uygulamadan gerekse de hukuki düzenlemelerden kaynaklı bazı sorunları bulunmaktadır. Çalışmamızda bu sorunlar ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle incelenerek daha iyi bir vergi iade sistemi için önerilerde bulunulmuştur. Önerilerde bulunabilmek amacıyla dolaylı vergiler, dolaysız vergiler ve servet vergileri bazında vergi iadeleri tek tek incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Vergi İadesi, Avrupa Birliği, Dolaylı Vergiler, Dolaysız Vergiler, Servet Vergileri. ABSTRACT Tax refunds are important issue especially in economic sense for companies and individuals. Along with the economic impact of the tax refund it is also a legal institution. The principles of tax law are also valid for tax refunds. In addition, the tax refunds are important issue in the public finance. The European Union has made detailed arrangements for tax refunds. In our study, tax refund systems of some countries were investigated in general. The European Court of Human Rights decision on the tax refunds were examined. There are tax returns in our country since the 1949 advent of modern taxation. In our country, tax refunds are increasing day by day as the amount and topics. There are some problems of our tax refund system. These problems arise from its implementation and legal regulations. In our study, the developments in the national and international level for the solution of these problems have been investigated. Thus, proposals have been made for a better tax refund system. Tax refunds of indirect taxes, direct taxes and wealth taxes have been examined individually in order to make suggestions. Key Words: Tax Law, Tax refund, European Union, İndirect Taxes, Direct Taxes, Wealth Taxes.