Meyve ve sebzelerden izole edilen çeşitli mayaların flukonazol, vorikonazol ve zirai azoller için antifungal duyarlılıklarının araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Zalihe Altınöz

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU

Özet:

Meyve ve Sebzelerden İzole Edilen Çeşitli Mayaların Flukonazol, Vorikonazol ve Zirai Azoller İçin Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması. Öğrencinin adı: Zalihe ALTINÖZ Danışmanı: Prof. Dr. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU Anabilim Dalı: Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ÖZET Amaç: İstanbul’daki çeşitli market, hal, bahçe, pazarlardan ve Sakarya’daki tarım arazilerinden toplanan sebze ve meyve örneklerinin yüzeyinde üreyen maya kökenlerinin tanımlanması, tıbbi azoller ve zirai azoller için kökenlerin antifungal duyarlılık profillerinin belirlenip, olası bir çapraz direncin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Meyve ve sebzelerin yüzeyinden üretilen mayaların türleri, API ID 32C (bioMérieux, Fransa) ve MALDI TOF MS (bioMérieux, Fransa) ile tanımlanmıştır. Tıbbi azollerden flukonazol (FKZ) ve vorikonazol (VOR); zirai azollerden tebukonazol (TBZ) ve penkonazol (PNZ) için kökenlerin antifungal duyarlılık profilleri belirlenmiştir. Bulgular: Çalışmada çeşitli meyve ve sebzelerden izole edilen 95 maya kökeni Candida rugosa (3), C.pulcherrima (7), C.valida (5), C.guilliermondii (13), C.krusei (1), C.lambica (3), C.colliculosa (2), C.pelliculosa (9), C.guilliermondii / C.fermentati (4), C.lusitaniae (1), C.intermedia (2), C.norvegensis (3), Lodderomyces elongisporus (2), Rhodotorula mucilaginosa (1), Kloeckera apiculata (31) olarak tanımlanmıştır. Sekiz köken tanımlanamamıştır. Türler arasında FKZ için en yüksek MİK değerleri (μg / mL) C.guilliermondii 1-32, C.lambica 32-64, C.rugosa 32-64, C.colliculosa 2-4, C.krusei 32, C.norvegensis 0,25-4, C.intermedia 1-4, C.pelliculosa 2-16, C.guilliermondii / C.fermentati 1-4, L.elongisporus 0,25-8, R.mucilaginosa 128, tanımlanamayan türde 128’dir. Tarım ilaçları için en yüksek (μg / mL) MİK değeri 8’dir. Sonuçlar: Meyve ve sebzelerden izole edilen mayaların tıbbi ve zirai azoller açısından MİK’leri Türkiye’de ilk kez çalışmamızda araştırılmıştır. Türlere göre farklılık göstermekle birlikte izolatlarımızda FKZ için görece olarak yüksek MİK değerleri saptanmıştır. Tarımsal azoller için henüz sınır değerler belirli olmamakla birlikte düşük MİK değerleri elde edilmiştir. -------------------- Investigation of antifungal susceptibilities for fluconazole, voriconazole and agricultural azoles of the various yeasts isolated from fruits and vegetables. Student name: Zalihe ALTINÖZ Advisor: Prof. Dr. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU Department : Department of Medical Microbiology SUMMARY Aim: Identification of yeast strains grown on the surface of fruit and vegetable samples collected from markets, bazaar, gardens in Istanbul and from the agricultural lands in Sakarya, determination of antifungal susceptibility profiles of the strains for medical and agricultural azoles and investigation of putative cross resistance. Material-Method: Yeasts grown on the fruits and vegetables have been identified by API ID 32C (bioMérieux, France) and MALDI TOF MS (bioMérieux, France). Antifungal susceptibility profiles of the strains were determined for fluconazole (FLC), voriconazole (VRC) as medical azoles; and for tebuconazole (TCZ) and penconazole (PCZ) as agricultural azoles. Results: In this study, 95 yeast strains isolated from various fruits and vegetables were identified as Candida rugosa (3), C.pulcherrima (7), C.valida (5), C.guilliermondii (13), C.krusei (1), C. lambica (3), C.colliculosa (2), C.pelliculosa (9), C.guilliermondii / C.fermentati (4), C.lusitaniae (1), C.intermedia (2), C.norvegensis (3), Lodderomyces elongisporus (2), Rhodotorula mucilaginosa (1), K.apiculata (31). Eight strains remained unidentified. Maximum FLC MICs for the species; (μg / mL) C.guilliermondii 1-32, C.lambica 32-64, C.rugosa 32-64, C.colliculosa 2-4, C.krusei 32, C.norvegensis 0,25-4, C.intermedia 1-4, C.pelliculosa 2-16, C.fermentati / C.guilliermondii 1-4, L.elongisporus 0,25-8, R.mucilaginosa 128, one unidentified strain 128. Maximum MICs for agriculture azoles (μg / mL ) are 8. Conclusion: The MIC values for medical and agriculture azoles have been studied for the first time in Turkey in our study. Although there are differences between the species, in our isolates relatively high MIC values were detected for FLC. Even though there are no defined break points, for agricultural azoles low MIC values have been obtained.