Kalite iyileştirmede istatistiksel proses kontrol tekniklerinen pareto analizi ve gıda sektöründe bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NAZLI BAŞARAN

Danışman: Hakan Yıldırım