Erkek tüketim ürünlerinde kadın bedeninin cinsel obje olarak temsili


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Selcan Bakkal

Danışman: SELMA ULUS

Özet:

ERKEK TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE KADIN BEDENİNİN CİNSEL OBJE OLARAK TEMSİLİ Medya, teknoloji alanında kaydedilen gelişmelere paralel olarak yeni iletişim araçlarının da devreye girmesiyle birlikte toplumsal yaşantının her alanında etkili hale gelmiştir. Bu hali ile kitleleri etkileme ve yönlendirmede önemli bir role sahip olan medya; kadınların medyada temsil ediliş biçimi açısından da baskın bir güce sahiptir. Özellikle tüketim kültürünün global ölçekte etkililiğini artırması ile kadın bedeni medyada cinsel bir obje olarak temsil edilmekte ve metalaşmaktadır. Cinsel bir arzu nesnesine dönüşen ve ‘seyirlik bir nesne’ olarak erkeğin bakışına sunulan kadın bedeni, bu hali ile tüketime sunulmakta ve değersizleşmektedir. Medyada, ya geleneksel rolleri ile ya da cinselliği ile ön planda olan kadın, bu sorunlu temsil ile erkeğin gölgesinde kalmakta ve toplum içerisinde tek başına var olamamaktadır. Anahtar Kelimleler : Medya, Temsil, Kadın, Tü ABSTRACT MALE SEXUAL OBJECT TO REPRESENT OF THE FEMALE BODY CONSUMER GOODS Thanks to recent development in means of communication, mass media has taken place in every part of social life in a fashion of parallel to the technological advancement. The mass media does not just have a significant act on society to influence and direct them but it also has a dominant power on society in terms of the way women are represented in media. Especially with the increase in activity of consumption culturein a global scale, female body is represented as a sexual object and commodified in the mass media. The female body that is introduced to perspective of male as a visual object and becomes an object for sexual passion, is offred to consumption and it is trivialized. Women in mass media with their traditional roles or with their forefront positions in terms of sexuality, are overshadowed by men and they also cannot sustain their existence in the society alone. Keywords : Woman, Media, Consumption, Representation