Ağrılı kemik metastazlarının palyatif tedavisinde PET Florodeoksiglukoz tutulumu ile ağrının radyoterapiye cevabı arasındaki ilişki


Öğrenci: ABDURAHMAN KUZHAN

Danışman: MUSTAFA ADLI