Medya okuryazarlık düzeyi ile medya kullanımı arasındaki ilişki: iletişim meslek lisesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Erkan Çiçek

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYİ İLE MEDYA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İLETİŞİM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Zaman içinde gelişen ve yaygınlaşan kitle iletişim araçlarındaki ses ve görüntüler insanları etkilemekte, yaşamların her anınışekillendirmektedir. Çocuklar, kitle iletişim araçlarından daha fazla etkilenmekte ve bunların olumsuz yönlendirici etkisine daha fazla maruz kalmaktadır. Kitle iletişim araçlarının insan üzerindeki etkisinin fark edilmesiyle beraber bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak ve kitle iletişim araçlarının olumsuz yönlendirici gücünü azaltmakiçin dünyada Medya Okuryazarlığı çalışmaları başlamıştır. Türkiye de dünyadaki gelişmeleri takip etmekte ve yeni gelişmelere adapte olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, İletişim Meslek Lisesi öğrencilerinin Medya Okuryazarlığıdersine ilişkingörüşleri ışığındaMedya Okuryazarlıkdüzeylerininbelirlenmesidir. Çalışma grubu olarak, 2012-2013 öğretim yılında İstanbul ili Başakşehir ilçesinde Özel Fatih Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım 10.11. ve 12. sınıflarında okumaktaolanöğrencilerden oluşan 144 kişi seçilmiştir. Keywords : Media, communication, media literacy ABSTRACT RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF MEDIA LITERACY AND USE OF MEDIA: A FIELD RESEARCH ON STUDENTS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF COMMUNICATION Sounds and images in mass media that has been developed and became widespread in time affect people and shape their life. Children are much more affected by the mass media and much more exposed to its directing effect. Once the effect of mass media on people was recognized, the works for media literacy have been started in the world for eliminating the aforesaid negative effect and decreasing the directing effect of mass media. Developments in the world are also followed and attempted to be adopted in Turkey. The purpose of this study is to determine the opinions of students of vocational high school of communication regarding the course of Media Literacy and to determine their levels of Media Literacy. 144 people who study in 10th, 11th and 12th classes of departments of Radio, Television and Cinema, Journalism and Public Relations and Promotion of Private Fatih Anatolian Vocational High School of Communication located in Başakşehir district of Istanbul province in the academic year of 2012-2013 as the study group.