Beyzavi ve Nesefi'de itizal etkilerinin incelenmesi(Beydavi ve nesefi tefsirlerine eleştirel bir yaklaşım)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: HARUN ABACI

Danışman: ABDULAZİZ HATİP