Medya okuryazarlığı dersi alan ve almayan ilköğretim okulu öğrencilerinin medya tüketim alışkanlıkları farklılaşması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET ŞAHİN

Danışman: GÖKSEL AYMAZ

Özet:

Anahtar Kelimeler: İletişim, Medya, Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ALAN VE ALMAYAN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI FARKLILAŞMASI Medya Okuryazarlığı eğitimi, gelişmiş ülkelerin birçoğunda doğrudan ya da başka derslerin üniteleri içinde okutulmakta ve eğitimi verilmektedir. Avrupa Birliğinde zorunlu ders olması yönünde çalışmalar başlamıştır. Türkiye de ilk defa 2004 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ilköğretim okullarında medya okuryazarlığı derslerinin okutulmasını önermiştir. 2005 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansında katılımcıların sunduğu tebliğlerde dikkati çeken bir noktanın da gerek üniversitelerde gerek ilk ve orta öğretim kurumlarında medya okuryazarlığının ders olarak okutulması vurgusu olmuştur. 2006 yılından itibaren MEB TTK Başkanlığının 306 sayılı kararıyla ilköğretim okullarında seçmeli medya okuryazarlığı dersi okutulmaya başlanmıştır. Biz tezimizde “Medya okuryazarlığı dersi seçen ve seçmeyen ilköğretim okulu öğrencilerin medya tüketim alışkanlıklarında bir fark oluşturulabilmiş mi?” sorusunun cevabını araştırdık.