İlâhi Nakiller Bağlamında Kur'ân'daki İktibasların Mahiyeti, Üslupbilim Ve Makasid-İ Tefsir Açısından Tefsir Geleneğinde İz Sürümü


Öğrenci: ZAKİR DEMİR

Danışman: Abdulhamit Birışık