Pediatri servisinde yatan hastalarda genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten klebsiella pneumoniae kolonizasyonunun epidemiyolojisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SERAP DEMİR

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN