Türk Hukuku'nda suç gelirlerini aklama suçu


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: AYŞE GÜL GÜRDAL

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ