Türk Minyatür Sanatının Günümüz Olguları Işığında Analizi


Tezin Türü: Sanatta Yeterlik

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Caner Şahin

Danışman: Şehnaz Biçer