Tüketici hukuku açısından taksitle satış sözleşmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sena Arslan

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

Taksitle satış sözleşmelerinin giderek yaygın hale gelmesi bu sözleşmelerde tüketiciyi özel olarak koruma ihtiyacının doğmasına neden olmuştur. Taksitle satış sözleşmeleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunda düzenlenmektedir. Çalışmamızın konusunu 6502 Sayılı Kanun kapsamındaki taksitle satış sözleşmesi oluşturmaktadır. Çalışmamız kapsamında taksitle satış sözleşmelerinin tanımı, hukuki niteliği, unsurları, uygulama alanı ve hükümleri incelenmiştir. -------------------- Becoming wide spread of installment sale contracts caused protecting consumer privately. İnstallment sales contracts is regulated in Turkish Code of Obligation numbered 6098 and Consumer Protection Law numbered 6502. Our work’s subject is installment sales contracts which is in the scope of Consumer Protection Law numbered 6502.