Kurumsal bilgi yönetiminin kurumsal iletişim araçlarına etkisinin modellenmesi


Öğrenci: MUHAMMED FATİH AKSARAYLI

Danışman: BERAT BIRFIN BİR