SOSYAL FAYDA ODAKLI TASARIMDA ENDÜSTRİYEL TASARIMCININ ROLLERİ:TÜRKİYE'DEKİ SOSYAL GİRİŞİMLERDE ÇALIŞAN ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR ÜZERİNE BİR ANALİZ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: OKŞAN EYLÜL DANIŞMAN

Danışman: Hale Gezer