İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. 1000 numarada kayıtlı Mecmȗ'a-i Eş'ȃr (55b-120a) (İnceleme-metin)


Öğrenci: IVA POPOVA

Danışman: Ömer Zülfe