β- talasemi majorlu çocuklarda E vitamini ve N-asetilsisitein'in oksidan-antioksidan sistem ve DNA hasarı üzerine etkilerinin araştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ZEYNEP CANAN ÖZDEMİR

Danışman: Ahmet Koç