Toplu yapılarda yönetim


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SEDA ÖKTEM ÇEVİK

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA

Özet:

TOPLU YAPILARDA YÖNETİM “Toplu Yapılarda Yönetim” konulu çalışmamızda, 5711 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenen ve bu sayede hukuki mevzuatımızda yerini alan bir kavram olan toplu yapılarda yönetim konusu incelenmiştir. Toplu yapı kavramı, hızla gelişen nüfus artışı sonucunda, şehirlerde oluşan konut sıkıntısını gidermek amacı ile oluşan ve ilk defa Yargıtay tarafından kullanılan bir kavramdır. Toplu yapılar, bir veya birden fazla imar parseli üzerinde belli bir yerleşim planıba bağlı olarak kurulan, bünyesinde alt yapı tesisleri, sosyal, kültürel tesisler ve ortak yerleri barındıran ve tek bir yönetim planı ile yönetilen blok veya blok niteliği taşımayan yapılardan oluşan yapılar topluluğu olarak tanımlanabilecektir. Çalışmamızın birinci bölümünde, öncelikli olarak toplu yapı kavramı incelenmiştir. Bu kapsamda, toplu yapı kavramının tanımı, unsurları, hukuki niteliği değerlendirilmiş; toplu yapılarda ortak yerler, toplu yapı vaziyet plan ve projeleri, toplu yapılarda yönetim planı ve toplu yapıların kurulması konularına açıklık getirilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, toplu yapıların organları ve yönetimi değerlendirilmiştir. Toplu yapılarda yönetim konusu, 5711 Sayılı Kanun ile ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca; toplu yapıların yönetiminde klasik anlamda kat mülkiyetinde olduğu gibi, kat malikleri kurulu, yönetim kurulu(yönetici) ve denetim kurulu(denetçi) yer alacaktır. Çalışmamız içerisinde klasik anlamda kat mülkiyetinde görey yapan organların toplu yapılarda gösterdiği özellikler değerlendirilerek söz konusu organların görev ve yetkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. ABSTRACT MANAGEMENT IN COLLECTIVE BUILDINGS In Turkey, like in other countries, the process of “Condominium Ownership” started with the process of industrialization and the growth of population. The transition to the condominium process, led to the decay of the single flat home system and the development of multi-layered flats. The main purpose of this development was to take into account shortage of land space, and the construction of skyscrapers to meet the need of shortage in housing. As a result of these radical changes the “Turkish Condominium Ownership Code” was adopted in 1966. But today with the boom in collective buildings the Turkish Condominium Ownership Code is unable to meet the requirements. Article 22 of the 5711 Numbered Code, was introduced to the Turkish Condominium Ownership Code, to regulate the “Special Rules about the Collective Building”. This was the first time housing complexes and collective buildings were regulated within a code. Within this thesis, this new regulation of the code and management concept of collective buildings will be studied. In the first part of the thesis, the concept of collective building will be evaluated and differences with the similar concepts will be mentioned as well. The view of condominium ownership and the collective building will be examined within the comparative law scope. In the second part of the thesis, management of the condominium ownership and collective building will be analyzed. Especially the new management system form that is brought by the 5711 Numbered Code will be the subject matter.