Mincer kazanç denkleminin Türkiye ve Almanya için genelleştirilmiş sıralı logit modelleri ile analizi


Öğrenci: GÜLŞAH ÇOLAKOĞLU

Danışman: EBRU ÇAĞLAYAN AKAY