İstatistiksel uygulamalarda kovaryans analizi ve hipertansif, sağlıklı gebe kadınlarda yaş, ortalamaya artelyel basınç değişkenlerinin değerlendirilmesi


Öğrenci: H.COŞKUN ÇELİK

Danışman: MÜJGAN TEZ