Ülkemizdeki bağımsız dış denetim sürecinin işleyişine ilişkin bir değerlendirme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: ADNAN DÖNMEZ

Danışman: AYTEN ERSOY