Finansal kiralama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FIRAT YALÇIN

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

FİNANSAL KİRALAMA Finansal kiralama, yatırımların finansmanını sağlamak üzere nakdi kredilere karşı ortaya çıkmış alternatif bir finansman yöntemidir. Ortaya çıkış yeri olan Amerika Birleşik Devletlerinde hali hazırda yatırımların önemli bir kısmı finansal kiralama ile finanse edilmektedir. Finansal kiralama sağladığı avantajlar nedeniyle Dünya genelinde hızla yayılmış ve nakdi kredi temininde güçlük çeken yatırımcılar için önemli bir ihtiyacı karşılamıştır. Finansal kiralama bir finansman tekniği olarak ortaya çıkmakla birlikte bir özel hukuk sözleşmesi olması nedeniyle çeşitli hukuki ihtilafları da beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte finansal kiralama tekniği kullanılarak yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için finansal kiralama işlemlerine çeşitli vergisel avantajlar sağlanmış olmakla birlikte konunun karmaşıklığı vergisel açıdan da çok sayıda ihtilafa neden olmuştur. Konu muhasebe tekniği açısından da çeşitli özellikli durumlar göstermektedir. Bu nedenle çalışmanın ilk bölümünde konunun daha anlaşılabilir kılınması amacıyla finansal kiralamanın tarihsel gelişimi, avantaj ve dezavantajları, çeşitleri incelendikten sonra, çalışmanın ana başlıklarını hukuk, vergi ve muhasebe üçgeni oluşturmuştur. Konu her üç disiplin açısından da derinlemesine incelenmiş olup, tartışmalı hususlarda Danıştay ve Yargıtay kararları, Gelir İdaresinin görüşleri ile doktrin görüşleri açıklanmıştır. ABSTRACT Leasing is a method of funding that appeared as an alternative way of funding investments against cash loans. Today in USA where leasing appeared first, a major fragment of the present investments are being funded by leasing. Leasing has spread all over the world quickly, due to the advantages it provides to investors; and it has been supplying a vital necessity to the investors who experience difficulty in obtaining cash loans. Although its first emergence as a funding technique, leasing has brought numerous legal disputes since it is also a private law contract. Nonetheless, it is intended to stimulate the investments by using the leasing technique. Hence, while various taxation advantages have been provided to leasing; the complexity of the subject has caused numerous controversies from taxation standpoint. Furthermore, the subject exhibits various special aspects from the perspective of the accounting technique. Therefore, to increase the understandability of the subject, the historical development of leasing, pros and cons, the types of leasing are studied in the first chapter of the thesis. Following this advance information chapter, Law, Tax and Accounting constitute the main headings of the study. The subject is deeply analyzed from each of the three disciplines’ point of view, and in controversial cases, Council of State’s and Supreme Court of Appeals’ judgments and Revenue Administration Office’s thoughts and additional jurisprudences are explained.