Parametrik ve semiparametrik logit modelleri ile hanehalkı yoksulluğunun analizi


Öğrenci: TUĞBA DAYIOĞLU

Danışman: EBRU ÇAĞLAYAN AKAY