Belediye meclis üyelerinin profili ve belediye meclislerinde temsil


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Murat Kaymaz

Danışman: NAİL YILMAZ

Özet:

Anahtar Kelimeler : Yerel Yönetim, Demokrasi, Belediye Meclisleri, Temsil, Meclis Üyesi, Demokrasilerde önemli bir yere sahip olan yerel yönetimler, halka en yakın idari kuruluşlardır. Demokratik yerel yönetim sistemleri, yerel ihtiyaçlara uygun cevap verebilmesi ancak halkın katılımı ile gerçekleşebilir. Yerel halkın ihtiyaçlarını karşılama konusunda belediyeler önemli bir konumdadır. Belediyelerin karar organlarında görev alan belediye meclis üyeleri halkın yerel müşterek ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli aktörlerdendir. Meclis üyeleri kendilerini seçen halkı meclislerde ne düzeyde temsil ettiği ve meclis üyelerinin çalışmalarını etkileyen unsurların neler olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Keywords :Local administrations, democracy, municipal councils, political representation, municipal councillor ABSTRACT Democracy, which has an important place in local government, administrative bodies are closest to the public. Democratic local governance systems, tailored to local needs in order to respond but can happen with people's participation. Municipalities to meet the needs of local people is an important position. Municipal councilors involved in the decision-making body of the people is one of the important actors in meeting the needs of the local joint. Assembly members elected them to represent the people in the parliament, at what level and what are the factors affecting the work of the council members that have tried to reveal.